Επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις της Χορωδίας