Συμμετοχή Προπαρασκευαστικού στη συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα