Τραγουδώντας τη μεγάλη οθόνη με την Ορχήστρα των Κυκλάδων στη Ρόδο