Έναρξη εγγραφών – προβών Χορωδιακών Τμημάτων της ΟτΚ